Andhakar |nepali horror movie

14

ANDHAKAR || Unreleased New Nepali Horror Movie
Starring: Gopal Raj Mainali, Pradip Singh, Surbir Pandit, Rabindra Thapa, Manisha Shahi, Roshni Sapkota, Sunil K.C, Basanta Kumar Ghimire, Manju Ghimire, Dinesh Poudel etc..
Singer: Pradip singh, Meri Lama
Editing: Sanjeev Khatri
Story: Dinesh Poudel
Director: Pradip Singh

Part 1

https://www.youtube.com/watch?v=5CatjwSAXPg
Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=Wd24l_yMtCU

part 3
https://www.youtube.com/watch?v=mqPP6odB0A0

part 4
https://www.youtube.com/watch?v=hpmTCzyqSXU

part 5
https://www.youtube.com/watch?v=7EKFin4_1O8