Home / Jokes / Mundre Jokes

Mundre Jokes

Buy tickets | mundre nepali joke

Mundre and mundre wife were at the movie theater to see the rekha thapa’s new movie on buying ticket? Mundre wife: Should I Buy Tickets For My Children.? Conductor: Yes! Only If They Are Above 8. MUndre by the side : Thank God ,I Have Only 6 Children..!! Related Posts: ...

Read More »

Translate to Nepali |Mundre Jokes

Evergreen Mundre Jokes ever.. enjoy   टिचर: यसलाई नेपालीमा उल्था गर हेर त्यहाँ एउटा सुन्दर केटी बसिरहेकी छे मुन्द्रे: त्यहाँ हेर केटाहो तेरो भाउजु बसी रहेकी छे Related Posts: Buy tickets | mundre nepali joke Mundre Idol मुन्द्रे |mundre |nepali joke Mundre at American Embassy|nepali joke what is your date ...

Read More »

what is your date of birth |mundre Jokes

मुन्द्रेलाई अमेरीकन राजदूताबासमा मौखिक प्रस्न सोध्यो ।  कर्मचारी: what is your date of birth/birthday? मुन्द्रेले भलादमी तरिकाले उत्तर दिदै: मुन्द्रे: 15th of July कर्मचारी: which year?    मुन्द्रे: every year. Related Posts: Mundre at American Embassy|nepali joke मुन्द्रे |mundre |nepali joke Translate to Nepali |Mundre Jokes मुन्द्रे and शिक्षक मुन्द्रे र ...

Read More »